Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do odwiedzenia naszego Zakładu i porozmawiania o możliwościach współpracy.

Staramy się by proponowanzfn2 2e tematy prac magisterskich były bezpośrednio związane z naszą pracą naukową i z zainteresowaniami pracowników Zakładu. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje zmierzające do rozwinięcia badań o nową interesującą tematykę badawczą. Wydaje się nam, że wtedy praca będzie interesująca dla obu stron i będzie przynosiła obopólne korzyści. Dla Państwa podejmujących pracę magisterską, stwarza to możliwość szybkiego włączenia się w nowe, aktualnie prowadzone badania naukowe, oraz efektywne korzystanie z doświadczenia i wiedzy pracowników naszego Zakładu jak i grup badawczych z innych krajów z którymi mamy przyjemność współpracować. Dla nas, pracowników naukowych Zakładu Fizyki Nanomateriałów, współpraca ze Studentami stwarza możliwości rozszerzenia zakresu prowadzonych badań naukowych, poznanie nowych idei i korzystanie z nowego spojrzenia na badane zjawiska fizyczne.

 

 

 

Magnonika w naszym zakładzie

Głównym przedmiotem badań w naszym Zakładzie są nano- i mikrostruktury magnetyczne, nurse a w szczególności struktury periodyczne - tak zwane kryształy magnoniczne, seek w których obserwuje się niezwykłe właściwości wzbudzeń magnetycznych- fal spinowych. Znaczna część naszych badań skupia się na następujących układach:

  • układy, w których występują dwa (lub więcej) materiały, ułożone w periodyczną sieć. Przykładem takich struktur są np. wielowarstwy;
  • struktury w których periodycznie modulowana jest struktura ośrodka, np. zmienia się  jego grubość, wydrążone są w nim dziury lub zmodyfikowany jest kształt jego powierzchni;
  • układy niekolinearne, w których zmianie przestrzennej ulega konfiguracja magnetyczna ośrodka. Przykładem takich struktur są sieci worteksów, skyrmionów czy domen magnetycznych.
Skyrmion
Phys. Rev. B, Vol. 93. 2016, pp. 174429

Technologia wykorzystująca falę spinową jako nośnik informacji  - tzw. magnonika jest w wielu obszarach konkurencyjna do innych gałęzi technologii: elektroniki, spintroniki, fotoniki i techniki mikrofalowej.   Zajmujemy się zagadnieniami, które są pionierskie i atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju nowych technologii informatycznych dotyczących przesyłania i przetwarzania sygnałów. Proponujemy nowe możliwości generowania i kontroli fal spinowych. Analizujemy dynamikę fal spinowych. Badamy oddziaływania fal spinowych z falami elektromagnetycznymi i falami akustycznymi.

W eksperymentach numerycznych wykorzystujemy szereg metod badających dynamikę układów magnonicznych w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości, m.in. metodę fal płaskich i metodę elementów skończonych. W symulacjach korzystamy z programów Comsol Multiphysics, MuMax, CST Studio oraz kodów numerycznych rozwijanych we własnym zakresie. W Zakładzie rozwijamy modele teoretyczne dynamiki fal spinowych bazujące na modelach ciągłych i sieciowych. Nasze badania prowadzone są w ścisłej współpracy z wiodącymi grupami eksperymentalnymi zajmującymi się spektroskopią fal spinowych.