Start Research projects

Research projects

There are no translations available.

 

 1. Własności lokalizacyjne fal spinowych w planarnych kryształach i kwazikryształach magnonicznych, NCN, ETIUDA 5 (10.2017 - 09.2018), UMO-2017/24/T/ST3/00173, (81 676 PLN), kierownik: mgr J. Rychły,
 2. Modyfikacja oddziaływań między magnonami i fononami w periodycznych nanostrukturach przez odpowiedni dobór parametrów strukturalnych i materiałowych, NCN, OPUS11 (2017-2019), UMO-2016/21/B/ST3/00452, (999 980 PLN), kierownik dr hab. J. W. Kłos,
 3. Metasel – Teoretyczny opis kwasi-objętościowych struktur dla przyszłych wielofunkcyjnych urządzeń fotonicznych I mikrofalowych, NCN, Opus9 (2016-2019), UMO-2015/17/B/ST3/00118, (896 877 PLN), kierownik: dr A. Serebryannikov,
 4. MagIC – Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of  spin wave dynamics, Horyzont2020, MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), (2015-2019), GA no. 644348, (324 000.00 €), kierownik prof. M. Krawczyk,
 5. Nowe własności falowe w nanostrukturach magnetycznych,  „Grant na granty”, MNiSW (2014), decyzja Nr 3167/GG HORYZONT2020/2014/0, (30 000zł),
 6. MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych, NCN, SONATA BIS 2 (2013-2018), UMO-2012/07/ST3/00538 (1499 000 PLN), kierownik: prof. M. Krawczyk,
 7. Nowe własności falowe w nanostrukturach magnetycznych,  „Grant na granty”, MNiSW (2012-2013), decyzja Nr 2614/GG 7. PR UE/2012/0, (30 000zł),
 8. NoWaPhen – Novel wave phenomena in magnetic nanostructures, 7PR UE People Marie Curie Actions (2010-2014), nr: 247556, (budżet UMA: 72 000.00 € ),
 9. MAGNONICS: Mastering magnons in magnetic meta materials, nr: CP-FP  228673; 7PR UE Cooperation Theme, NMP (2009-2012),(budżet UAM: 251 880.00 €),
 10. Grant z MNiSW dofinansowujący projekt DYNAMAG, MNiSW (2009-2012), decyzja nr 1273/7.PR UE/2009/7 z dnia 10 grudnia 2009, (258 304.00PLN),
 11. DYNAMAG: Advanced computational studies of dynamic phenomena in magnetic Nano-materials  7PR UE Cooperation Theme NMP  (2009-2012), nr CP FP 233552, (budżet UAM: 187 400.00 €).