Start Research projects

Research projects

ONGOING

 1. Properties and propagation of microwaves in nonreciprocal topological insulators based on magnetically tunable resonances in metamaterials,NAWA, PPN/BUA/2019/1/00114 (25 000 PLN), PI: dr hab. S. Mamica
 2. Lokalizacja Andersona fal spinowych w nanostrukturach magnonicznych, 2020-2021, NCN ETIUDA 8, UMO-2020/36/T/ST3/00542 (150 264 PLN), PI; mgr Sz. Mieszczak
 3. Novel environment for spin wave propagation: from periodic magnetization textures towards space-time magnonic crystals, 2020-2023,NCN  SONATA 15, UMO-2019/35/D/ST3/03729, (938 928 PLN), PI: dr. P Gruszecki,
 4. Modelowanie dyspersji światła do konstrukcji szerokopasmowych metasoczewek, NCN, PRELUDIUM 16 (2019-2021),  2018/31/N/ST7/03918 139 270 PLN), PI: mgr V. Vashistha,
 5. SpinSky - Fale spinowe w magnetycznych kryształach skyrmionowych, NCN, SHENG (2019-2022),  2018/30/Q/ST3/00416 (999 520 PLN), PI: prof. M. Krawczyk,
 6. Badanie bi-swtabilnych skyrmionów magnetycznych w ultracienkich nanokropkach, NCN, PRELUDIUM 14 (06.2018 - 09.2020), 2017/27/N/ST3/00419, (135 340 PLN), PI: mgr M. Zelent,
 7. Modyfikacja oddziaływań między magnonami i fononami w periodycznych nanostrukturach przez odpowiedni dobór parametrów strukturalnych i materiałowych, NCN, OPUS11 (2017-2019), UMO-2016/21/B/ST3/00452, (999 980 PLN), PI dr hab. J. W. Kłos,
 8. Metasel -A Teoretyczny opis kwasi-objętościowych struktur dla przyszłych wielofunkcyjnych urządzeń fotonicznych i mikrofalowych, NCN, OPUS 9 (2016-2019), UMO-2015/17/B/ST3/00118, (896 877 PLN), PI: dr A. Serebryannikov,

FINISHED

 1. Oddziaływanie elektron-fonon w nanokompozycie izolator topologiczny/półprzewodnik, NCN OPUS UMO-2015/17/B/ST3/02391 (2016-02-03 - 2020-02-02), (448 180 PLN), PI prof. Bogusław Mróz
 2. Projektowanie i badanie układów nanofotonicznych przy wykorzystaniu metapowierzchni, NCN, ETIUDA 6 (10.2018 - 04.2020), UMO-2018/28/T/ST7/00174, (115 676 PLN), PI: mgr V. Vashistha,
 3. Własności lokalizacyjne fal spinowych w planarnych kryształach i kwazikryształach magnonicznych, NCN, ETIUDA 5 (10.2017 - 09.2018), UMO-2017/24/T/ST3/00173, (81 676 PLN), PI: mgr J. Rychły,
 4. Dofinansowanie kosztów zadań realizowanych w projekcie międzynarodowym współfinansowanym w ramach programu HORYZONT 2020, MSCA-RISE, 2017-2018 (3 417 PLN),
 5. "Premia na Horyzoncie" - MNiSW, 328712/PnH/2016 (22.11.2016) na działania wspomagające uczestnictwo Jednostki w europejskim programie ramowym, 2016-2019, (427 096 PLN), PI: prof. M. Krawczyk,
 6. Nowe własności falowe w nanostrukturach magnetycznych, Grant na granty, MNiSW (2014), 3167/GG, HORYZONT2020/2014/0, (30 000 PLN),
 7. Nowe własności falowe w nanostrukturach magnetycznych, Grant na granty, MNiSW (2012-2013),  2614/GG, 7. PR UE/2012/0, (30 000 PLN),
 8. NoWaPhen - Novel wave phenomena in magnetic nanostructures, 7PR UE People Marie Curie Actions (2010-2014),  247556,  (UAM: 72 000 EUR),
 9. MAGNONICS: Mastering magnons in magnetic meta materials, CP-FP 228673; 7PR UE Cooperation Theme, NMP (2009-2012), (UAM: 251 880 EUR),
 10. Grant z MNiSW dofinansowujący projekt DYNAMAG, MNiSW (2009-2012), 1273/7.PR UE/2009/7 z dnia 10 grudnia 2009, (258 304 PLN),
 11. DYNAMAG: Advanced computational studies of dynamic phenomena in magnetic Nano-materials, 7PR UE Cooperation Theme NMP (2009-2012), nr CP FP 233552, (UAM: 187 400 EUR)
 12. MagIC - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics, Horyzont2020, MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), (2015-2019), GA no. 644348, (UAM: 324 000 EUR), PI: prof. M. Krawczyk,
 13. MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych, NCN, SONATA BIS 2 (2013-2018), UMO-2012/07/ST3/00538 (1 499 000.00PLN), PI: prof. M. Krawczyk,