Start Propozycje prac dyplomowych

MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych

„MagnoWa - Fale spinowe w nano-strukturach magnonicznych”,

NCN, SONATA BIS 2 UMO-2012/07/E/ST3/00538 (2013-2018),

Dofinansowanie: 1 499 000zł,

Kierownik projektu: prof. Maciej Krawczyk

Zespół: Maciej Krawczyk, Sławomir Mamica, Jarosław W. Kłos, Michał Mruczkiewicz, Paweł Gruszecki, Andriy Serebrannikov, Piotr Graczyk, Justyna Rychły, Mateusz Zelent, Szymon Mieszczak, Maciej Kaspszak, Bartosz Lechendro.

Streszczenie:

W ramach projektu MagnoWa zostanie stworzony nowy zespół badawczy, składający się z naukowców na początkowym etapie kariery, rozwijających się pod kierunkiem bardziej doświadczonego naukowca. Zespół ten będzie koncentrował swoje wysiłki na teoretycznych badaniach dynamiki fal spinowych w nanostrukturach magnetycznych, w celu wytworzenia wiedzy wystarczającej do zrozumienia nowych zjawisk fizycznych zachodzących w kryształach i kwazikryształach magnonicznych. Rozważane będą nanostruktury magnetyczne możliwe do eksperymentalnej realizacji przy pomocy obecnie stosowanych technik wytwarzania, co zwiększa szansę na szybką doświadczalną weryfikację teoretycznych analiz, jak i potencjalne zastosowanie ich wyników. Ten ogólny cel zostanie osiągnięty przez opracowanie nowych i przystosowywanie istniejących już metod obliczeniowych, a następnie przy ich wykorzystaniu przeprowadzenie obliczeń numerycznych i rachunków analitycznych zmierzających do: wyjaśnienia sposobu, w jaki tłumienie, zawsze obecne w dynamice fal spinowych, wpływa na powstawanie magnonicznej struktury pasmowej, ukazanie mechanizmów wpływających na powstawanie struktury magnonicznej w układach ze złamaną zasadą wzajemności dla propagacji fal spinowych oraz zbadanie sposobu formowania się struktury pasmowej w widmie fal spinowych w magnetycznych kwazikryształach i strukturach fraktalnych. W wyniku realizacji tych celów zostanie wytworzona wiedza, wystarczająca do podjęcia próby wymodelowania układów magnonicznych o własnościach łamiących przyjęte w magnonice schematy. Będzie to (i) układ bazujący na krysztale magnonicznym ze skompensowanym tłumieniem propagujących się fal spinowych; (ii) efektywne źródło wzbudzania fal spinowych bazujące na mikrofalowych antenach fraktalnych oraz (iii) numerycznie potwierdzony efekt Goos-Haenchena dla fal spinowych i pokazanie możliwości jego wykorzystania do badania magnetycznych własności międzypowierzchniowych na styku dwóch materiałów magnetycznych.

Attachments:
Download this file (Nawazniesze_wyniki.pdf)Najważniejsze_wyniki[Najważniejsze wyniki otryzmane w ramach projektu MagnoWa]521 Kb
Download this file (Publikacje_MagnoWa.pdf)Publikacje_MagnoWa.pdf[Spis publikacji w projekcie MagnoWa]327 Kb
Download this file (Streszczenie_popularnonaukowe_MagnoWa.pdf)Streszczenie_popularnoanukowe_MagnoWa[Popularno-naukowe streszczenie otrzymanych wyników w projekcie MagnoWa]638 Kb
Download this file (Wybrane_rezultaty_projektu_MagnoWa.pdf)Wybrane rezultaty projektu[Opis wybranych rezultatów otrzymanych w projekcie MagnoWa]531 Kb