Start Staff Former staff members

Rozwiązania techniczne i zasady funkcjonowania memrystorów

Research Area: Uncategorized Year: 2019
Type of Publication: Article
Authors:
Journal: Przegląd Elektrotechniczny Volume: 95
Number: 1 Pages: 57
BibTex:
Abstract:
W pracy omówiono memrystory – nowe elementy obwodów elektrycznych, których stosowanie może znacząco przyczynić się do rozwoju technologii informacyjnych. Opisano własności funkcjonalne memrystorów ferroelektrycznych ze złączem tunelowym oraz memrystorów z dwutlenku tytanu z mobilnymi wakansami tlenowymi. Przedstawiono również symulacje pracy memrystorów oraz możliwości ich zastosowań.
[Bibtex] [RIS]