Start Thesis

Theses

 • Modelowanie mikrofalowych linii transmisyjnych do wzbudzania fal spinowych w cienkich warstwach ferromagnetycznych

  Maciej Kasprzak, 2016

   
 • Zastosowanie formalizmu teorii modów sprzężonych do opisu dynamiki magnetyzacji w nano-oscylatorach magnetycznych

  Research Area: Magnonics

  Bartosz Lechandro, 2015

   
 • Badanie transmisji fal spinowych pomiędzy falowodami pod kątem zastosowań do badania nanocząstek biologicznych o własnościach magnetycznych

  Research Area: Magnonics

  Mateusz Zelent, 2015

   
 • Generacja i badanie wiązki gaussowskiej fal spinowych przy wykorzystaniu symulacji mikromagnetycznych

  Research Area: Magnonics

  Paweł Gruszecki, 2014

   
 • Fale spinowe w jednowymiarowych kryształach i kwazikryształach magnonicznych

  Research Area: Magnonics
  Justyna Rychły, 2014
 • Wyznaczanie współczynników Fouriera dla struktur periodycznych metodą analityczną

  Research Area: Magnonics
  Szymon Mieszczak, 2015
Results 1 - 1 of 1